Comunicació

Creem, dissenyem i implementem campanyes de comunicació i sensibilització amb l’economia circular, a partir de la definició conjunta de l’estratègia. 

Treballem les campanyes des d’una òptica social i participativa amb les persones clientes, per així obrir la mirada i construir equips de treball diversos i plurals i aconseguir resultats més consensuats.

En les nostres campanyes de comunicació aportem valor afegit perquè:

Treballem el disseny gràfic juntament amb les persones que formen part de la Fundació Topromi i per tant es caracteritza per un disseny amb empremta social.

Treballem els continguts de les propostes tenint en compte criteris d’accessibilitat i lectura fàcil perquè el discurs arribi a tothom.

Creem i dissenyem campanyes relacionades de:

Foment del comerç local

Recolzar i fer créixer el comerç local, reivindicant tots els beneficis que genera en el nostre territori i que el fa més necessari que mai. Dinamitzar el comerç local és posar en evidència aquest tipus de model de consum responsable i de fer-ne sentir corresponsable a tota la ciutadania.

Sensibilització ambiental

Apoderar i capacitar la ciutadania per garantir que totes les persones puguin formar part de la solució. Campanyes de comunicació que expliquin la problemàtica i que donin recursos pràctics per sumar-se al canvi, programació de tallers lúdico-formatius, organització d’esdeveniments, etc.

Promoció de productes reutilitzables

Impulsar campanyes de distribució d’envasos reutilitzables des de l’administració per conscienciar la ciutadania sobre la importància d’incorporar alternatives als productes d’un sol ús. Proposem diferents sistemes perquè es puguin aconseguir als comerços de referència.